Serdara Jola Piletića, Podgorica
+382 20 206 350
+382 20 265 349
+382 20 265 359
posredovanje@posredovanje.me
petak, februar 07, 2020
Memorandum o saradnji sa Fakultetom pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica - 07.februar.2020.godine - Centar za posredovanje CG i Fakultet pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica potpisali su...
utorak, februar 04, 2020
Okrugli sto “Školska medijacija” 25. januar 2020.godine, Podgorica Centar za posredovanje Crne Gore organizovao je dana 25. januara 2020.godine okrugli sto na temu: “Školska medijacija”, na kojem se...
četvrtak, januar 23, 2020
Seminar: “Napredna obuka posrednika u krivičnim postupcima” - 20. januar 2020.godine, hotel “Avala”, Budva Shodno obavezama iz Programa razvoja aletrnativnih načina rješavanja sporova, Centar za...
utorak, januar 14, 2020
Centar za posredovanje Crne Gore objavljuje JAVNI POZIV za prijavu kandidata za učešće na bazičnoj obuci za posrednike/medijatore u građanskim sporovima za gradove Nikšić, Pljevlja, Bijelo Polje,...
četvrtak, decembar 26, 2019
Građani u Crnoj Gori su sve više upoznati sa mogućnostima primjene medijacije i prednostima koje donosi taj način rješavanja sporova, a od iduće godine, nakon usvajanja Zakona o alternativnom...
petak, decembar 20, 2019
Medijacija (latinska riječ koja se prevodi kao posredovanje) je metoda za konstruktivno i dobrovoljno rješavanje ili izbjegavanje sukoba ili spora. Stranke u mirenju –medijanti- žele uz pomoć treće,...
srijeda, decembar 11, 2019
U cilju obezbjeđenja preduslova za primjenu novog metoda alternativnog rješavanja sporova – rane neutralne ocjene spora, shodno Predlogu Zakona o alternativnom rješavanju sporova čije usvajanje od...
utorak, decembar 10, 2019
Centar za posredovanje Crne Gore je, u cilju unapređenja stručnosti rada posrednika u građanskim sporovima, a u saradnji sa britanskom renomiranog organizacijom, Centrom za efikasno rješavanje...
petak, decembar 06, 2019
Primjena i razvoj školske medijacije u školama u Crnoj Gori je efikasan instrument za prevenciju vršnjačkog nasilja, a djeca na taj način poboljšavaju empatiju i međusobnu komunikaciju. To je...
srijeda, decembar 04, 2019
Studenti Pravnog fakulteta o medijaciji uče tek ako upišu Specijalističke studije, a veoma je bitno da svi visokoškolci na tom fakultetu budu upoznati sa medijacijom, kako bi je ubuduće prihvatili...
utorak, decembar 03, 2019
Alternativni načini rješavanja sporova omogućavaju građanima da brže, jeftinije i efikasnije riješe svoj spor pred Centrom za posredovanje Crne Gore. Izvršna direktorica Centra za posredovanje Crne...
ponedjeljak, decembar 02, 2019
NAJAVA “NEDJELJA MEDIJACIJE U CRNOJ GORI” - 06. decembar 2019.godine Centar za posredovanje Crne Gore, u periodu od 02. do 06. decembra 2019.godine, organizuje po prvi put “Nedelju medijacije u...