Serdara Jola Piletića, Podgorica
+382 20 206 350
+382 20 265 349
+382 20 265 359
posredovanje@posredovanje.me

Bazični trening „Školska medjacija“

19/22. avgust 2019.godine

 

Shodno Memorandumu o saradnji, potpisanim sa Ministarstvom prosvjete dana 12. februara 2019.godine,  i obavezama iz Programa razvoja alternativnog rješavanja sporova za 2019-2021, kao i na osnovu Programa za obuku nastavnika “Školska medijacija”, akreditovanom od strane Zavoda za školstvo u avgustu 2019.godine, Centar za posredovanje Crne Gore je organizovao četvorodnevni bazični trening o školskoj medijaciji, za 20 polaznika -  profesora i stručnih radnika podgoričkih osnovnih škola „Štampar Makarije“  i „Vuk Karadžić“ ,  koji je održan u periodu od 19. Do 22. Avgust 2019.godine.

Cilj bazičnog treninga je bio upoznavanje nastavnika sa pojmom školske medijacije, njenim načelima i prednostima za što uspješnije rješavanje eventalnih sukoba u školi; upoznavanje sa pojmom medijatora, njihovom ulogom i vještinama koje treba da posjeduju; upoznavanje sa fazama u postupku medijacije, načinom komunikacije i pisanjem sporazuma.

Tokom treninga učesnici su osim teorijskog dijela imali radionice i praktične vježbe s tim da je zadnjeg dana  organizovanje polaganje uz simulaciju određene situacije sukoba u školi i rješavanje problema putem medijacije.

Treneri na bazičnom treningu su bile: Rajka Perović i Branka Kankaraš, medijatorke i treneri za medijaciju, Marijana Bulatović Medenica, medijatorka, i Dragana Radoman, profesorica engleskog jezika.

skolska medijacija 2 za sajt