radyo dinle çağrı merkezi Center for Mediation
MontenegroEnglish

planning

What is mediation

Mediation is a process where parties with the assistance of one or more mediators can resolve disputes. During mediation process each party expresses its views and opinions during the proceedings, and with the assistance of a mediator, they perceive their positions and interests in an effort to achieve a fair resolution that is acceptable to all parties.

+ More...

planning

Who are the mediators and how to reach them

A mediator is a third, neutral person who helps parties communicate and find common, acceptable solution for their dispute.

Index of mediators can be found in the Ministry of Justice and all courts.

+ More...

planning

Basic principles of mediation

Confidentiality, impartiality and neutrality, willingness, equality of parties, independence of mediators, legality, inexpensiveness, assistance to lay clients, privacy, informality, integrity and fairness, competence of mediator.

+ More...

planning

Mediation process

Individual stages of mediation necessarily go in order, but mediation should always be adapted to the nature of the dispute:

 1. Joint introductory meeting
 2. Research
 3. Negotiation
 4. Agreement or suspension

+ More...

Seminar "Krivična medijacija"

km

Seminar "Krivična medijacija"

Centar za posredovanje Crne Gore i Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu su 10. i 11.maja  organizovali seminar na temu: "Krivična medijacija". Predavači na obuci su bili: dr. Ivana Stevanović, viši naučni saradnik i direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja Beograd, g-đa Dijana Popović Gavranović, Stručna služba Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore, dr. sc. Vesna Gmaz Luški, prof. defektolog, Centar za socijalni rad Zagreb, g-đa Danka Ivanović Đerić, državna tužiteljka Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici i g-din Rade Stijović, načelnik CB Podgorica.

Na seminaru su obrađene sljedeće teme: Pravosuđe po mjeri djeteta kao nosioca prava na zaštitu - dijete kao subjekt pravne zaštite; Restorativna pravda i sistem maloljetničkog pravosuđa; Posredovanje u krivičnom postupku (izbor i primjena vaspitnog naloga – poravnanje sa oštećenim); Izvansudska nagodba (medijacija u krivičnom pravu); Iskustvo Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici u primjeni krivične medijacije; Iskustva policije u primjeni krivične medijacije. Seminaru je prisustvovalo 25 učesnika (11 sudija i 14 državnih tužilaca).

Centar za posredovanje i Vrhovni sud Crne Gore potpisali Sporazum o saradnji

Slika2

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gospođa Vesna Medenica i izvršna direktorica Centra za posredovanje Crne Gore, gospođa Marina Lutovac,  potpisale su Sporazum o saradnji, 23. marta 2017. godine, u Vrhovnom sudu Crne Gore.

Cilj Sporazuma o saradnji je unaprjeđenje primjene pravnog instituta posredovanja, kao alternativnog načina rješavanja sporova u pravosudnom sistemu Crne Gore kroz omogućavanje pristupa posredovanju fizičkim i pravnim licima. U tom pravcu, takođe će se obezbijediti svi neophodni prostorni, tehnički i kadrovski uslovi.

Vrhovni sud Crne Gore će nastaviti da prati i podržava mjere za jačanje alternativnog načina rješavanja sporova u Crnoj Gori.


Okrugli sto “Kako unaprijediti posredovanje (medijaciju) u Crnoj Gori"

 

Slika

NVO Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za monitoring i istraživanje (CEMI) , u saradnji sa Centrom za posredovanje Crne Gore, organizovali su 7.03.2017.godine Okrugli sto „Kako unaprijediti posredovanje (medijaciju) u Crnoj Gori“.

Povod organizovanja okruglog stola je  bio prezentacija izvještaja Akcije za ljudska prava „Posredovanje (medijacija) u Crnoj Gori“, koji je urađen u okviru projekta  „Ka efikasnom pravosuđu-unapređenje razvoja profesija u funkciji crnogorskog pravosuđa“, podržanog od strane Kraljevine Holandije.

Na okruglom stolu govorili su Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorica NVO Akcija za ljudska prava, Marina Lutovac, direktorica Centra za posredovanje, Marina Miranović, predstavnik Ministarstva pravde, Vesna Simović Zvicer, član Sudskog savjeta i Aleksandar Momirov, savjetnik u Ambasadi Kraljevine Holandije

Učesnici na okruglom stolu su bili predstavnici državnih tužilaštava i sudova, Advokatske komore Crne Gore, Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, nevladinih organizacija i posrednici u građanskim i krivičnim stvarima.

Seminar za sudije

U okviru Projekta podrške za sudijsku obuku o privrednom pravu u Crnoj Gori, 13 i 14 oktobra održan je seminar pod nazivom "Alternativni načini rješavanja sporova".  Osim domaćih predavača, sudija Privrednog suda u Podgorici, Dijane Raičković i Borjanke Zogović u ulozi predavača bio je i međunarodni ekspert Michenangelo Cicogna. Obuku je uz prisustvo Centra za posredovanje i podršku EBRD i IDLO organizovao Centar za obuku u sudstvu i tužilaštvu. Obuci je prisustvovalo 20 sudija iz Osnovnih sudova u Crnoj Gori i Privrednog suda u Podgorici. I ova ovuka prestavlja dio obaveza koje se odnose na realizaciju Akcionog plana reforme pravosuđa i Akcionog plana za poglavlje 23.AAAAA

Page 1 of 10

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
You are here: Home